Prawidłowy rozwój mowy i języka

Tabela opracowana na podstawie danych zespołu logopedów WOZ "Wielkopolska", Poznań 2004

Wiek dziecka Obserwowane zachowania
0-1 miesiąc Pojawiają się różne rodzaje krzyku, mlaskanie, cmokanie.
2-4 miesiąc Głużenie - niemowlę śpiewa guu, agu, aku, ghy.
4-6 miesiąc Gaworzenie - czyli pierwsze zabawy głosem, dziecko prowadzi rodzaj rozmowy z dorosłymi posługując się prostymi sylabami.
6-7 miesiąc Gaworzenie samonaśladowcze - dziecko wielokrotnie powtarza identyczne sylaby, np. babababa, dadada
Ok. 7 miesiąca pojawiają się pierwsze prototypy wyrazowe, czyli wypowiedzi przypominające wyrazy, np. baja jako bajka.
9-10 miesiąc Dziecko próbuje naśladować mowę dorosłych, jego wypowiedzi składają się z powtórzonych różnych sylab.
Rozumie kilkanaście słów.
12 miesiąc Roczne dzieci wymawiają ok. 6 słów, jednak są też takie, które nie potrafią wymówić żadnego lub mówią wiele.
12-18 miesiąc Jeden wyraz zastępuje zdanie.
Pierwszy wyraz, który coś znaczy, powinien pojawić się między 8 a 18 miesiącem życia.
18-23 miesiąc Początek wypowiedzi dwuwyrazowych (głównie rzeczowniki).
20-miesięczne dziecko wymawia średnio ok. 170 wyrazów.
2 lata Przewaga zdań pojedynczych.
Dziecko różnicuje ja-ty.
Pojawiają się liczebniki.
Coraz więcej pytań i przeczeń.
3 lata Poprawna wymowa samogłosek a, e, i, o, u, y oraz spółgłosek m, n, ń, j, ł, h, f, w, t, d, p, b.
Częściej pojawiają się zdania złożone.
4 lata Poprawna artykulacja spółgłosek k, g, ś, ź, ć, dź.
Dziecko może jeszcze zamieniać spółgłoski sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź.
5 lat Poprawna wymowa spółgłosek sz, ż, cz, dż lub zastępowanie ich przez s,z, c, dz.
Poprawna wymowa spółgłoski r lub zastępowanie jej przez l.
6 lat Poprawna wymowa spółgłosek sz, ż, cz, dż, r - pomyłki stają się coraz rzadsze.
7 lat Prawidłowa wymowa wszystkich spółgłosek i samogłosek języka polskiego.